Trafik Mağdurları Derneği | Ölümlü Kaza Tazminatı | Yaralanmalı Kaza Tazminatı | Araç Değer Kaybı
 

Faydalı Bilgiler

Araç Değer Kaybında Sigorta Şirketinin Sorumluluk Miktarı Ne Kadardır?

Trafik Sigortası poliçesini düzenleyen sigorta şirketi 2017 yılı itibarı ile en fazla araç başına 33.000 TL maddi tazminat tutarı ile sorumludur. Yani aracınız trafik kazasına karışmış ise karşı tarafın Zorunlu Trafik Sigorta poliçesinden en fazla 33.000 TL’ye kadar maddi tazminat talep edebileceksiniz. Örneğin aracınızda 25.000 TL tamirat yapıldı, 15.000 TL de değer kaybı tutarı çıktı ise sigorta şirketinden en fazla alabileceğiniz rakam 33.000 TL olacaktır. Bakiye kalan 7.000 TL’yi ise araç maliki, araç işleteni ve şoförden talep edebilme hakkınız devam etmektedir.

Devamı

Araç değer kaybı nasıl alınır?

Trafik kazası sonucunda araçlarda meydana gelen maddi hasarlar sigorta poliçelerinden karşılanmaktadır. Kaza sonucunda kaza yapan aracın onarımı yapılmasına rağmenaracın satışında piyasa değeri düşmektedir. Örneğin; kaza öncesi aracın değeri 80.000-TL iken kaza sonrası aracın hasar kaydı bulunmasından dolayı aracın daha düşük bir fiyata satılması nedeni ile aradaki fiyat farkı araç değer kaybıdır.

Devamı

Kaza yapan aracın trafik sigortası bulunmuyorsa ne yapılabilir?

Araç sahiplerinin KTK 85. Maddesi gereği araçlarına sigorta yapmaları zorunludur. Zorunlu Sigortasını yaptırmayan araçların trafiğe çıkması yasaktır. Yasak olmasına rağmen trafikte bulunan araçların verdiği zararlardan dolayı üçüncü kişilerin zarar görmesi durumunda mağdur olunmasını engellemek amacıyla güvence hesabı kurulmuştur. Böylelikle kazaya sebebiyet veren tarafın trafik sigortası bulunmasa dahi güvence hesabından söz konusu kayıplarının tazminini talep edebilir.

Devamı

Maddi ve manevi tazminat kimlerden istenebilir?

Trafik kazalarından kaynaklı tazminatlar; trafik kazasına sebebiyet veren kişiden istenir. Ancak bu husus; kazanın şekli, kusur durumu gibi her vakıada farklı değerlendirilmektedir. Örneğin; aracı kullanan kişi kusurlu olarak trafik kazasına sebebiyet vermesi durumunda, tazminat talepleri aracı kullanan kişiye ve araç sahibine yöneltilecektir.

Devamı

Trafik kazalarında tazminat hesaplaması nasıl yapılır?

Trafik kazalarında hayatını kaybedenin yakınlarına ve kazazedelere ödenecek tazminatın tutarı, sigorta poliçelerinde üst sınır olarak yer almaktadır. Kazazede ve yakınlarının ne kadar tazminat alabileceği yönündeki soruya net cevap vermek yanlış olur.Çünkü mağdur ve yakınlarına ödenecek tazminat bu konuda uzman kişiler tarafından hesaplanmaktadır.

Devamı

Maddi ve manevi tazminat isteme süresi kaç yıldır?

Trafik kazasısonucu ortaya çıkan mağduriyetler için ceza kanunlarında çok daha uzun bir zaman aşımı süresi öngörülmüş ise tazminat isteme süresi Ceza Kanunlarında düzenlenmiş olan zamanaşımı süresine göre uzar. Yaralanmalı trafik kazalarında süre kaza tarihinden itibaren 8 yıldır. Ölümlü trafik kazalarında ise süre kaza tarihinden itibaren 15 yıl olup eğer aynı olayda hem ölü, hem yaralı varsa tümü için tazminat isteme süresi 15 yıl olacaktır.

Devamı

Trafik kazasında maddi ve manevi tazminatı kimler alabilir?

Eğer trafik kazası mağduru medeni haklarını kullanabilecek durumda ise; bizzat kendisi maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Eğer trafik kazası mağduru medeni haklarını kullanabilecek durumda değil ise; maddi ve manevi zarar gören yakınları, annesi, babası, eşi, çocukları, kardeşleri, nişanlısı, bakım ve desteği altındaki kişiler maddi ve manevi tazminatlarını alma haklarına sahiptirler.

Devamı

Trafik kazalarında maddi ve manevi tazminat nedir?

Ölümlü trafik kazalarında;Ölen kişinin yakınları, ölen kişinin desteğinden yoksun kaldıkları için destekten yoksun kalma tazminatı ile cenaze ve defin masrafları adı altında maddi tazminat talep edebilir. Ayrıca ölen kişinin yakınları duydukları elem, acı ve üzüntü nedeniyle manevi tazminat talep edebilirler.

Devamı
© 2018 Trafik Mağdurları Derneği. Tüm hakları saklıdır.