Trafik Mağdurları Derneği | Ölümlü Kaza Tazminatı | Yaralanmalı Kaza Tazminatı | Araç Değer Kaybı
Ölümlü Kaza

Ölümlü Kaza

Trafik kazasında ölen kişinin yakınları, ölen kişinin desteğinden yoksun kaldıkları için destekten yoksun kalma tazminatı ile cenaze ve defin masrafları adı altında maddi tazminat talep edebilirler. Ayrıca ölen kişinin yakınları duydukları elem, acı ve üzüntü nedeniyle manevi tazminat isteme hakkına da sahiptirler.

Ölen kişinin annesi, babası, eşi, çocukları, kardeşleri, nişanlısı, bakım ve desteğine muhtaç olanlar maddi ve manevi tazminat isteme hakkına sahiptirler.Ölümlü trafik kazası gerçekleştikten sonra genel itibari ile 15 yıllık süre içerisinde bu tazminatların alınması gerekmektedir. Süreler geçirildikten sonra tazminat isteme hakları zamanaşımına uğramaktadır.

Maddi ve manevi tazminat, hayatını kaybeden kişinin yaşı, aile ekonomisine katkısı, geride kalan yakınlarının sayısı ve maaşı gibi kriterler göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır. Tazminatın hesaplanmasında ölen kişinin ekonomik durumu ve yakınlarının uğramış olduğu zararların tam olarak tespiti önemlidir.

26 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren kanun ile kusur durumuna göre tazminat hesaplaması yapılacaktır. Yani örnek verecek olursak 26.04.2016 tarihinden önce tamamıyla kendi kusuru sebebiyle kazada vefat eden kişilerin yakınları destekten yoksun kalma tazminatı alabilecek iken 26.04.2016 tarihinden sonra kusurlu bir şekilde kazada vefat eden kişilerin yakınları destekten yoksun kalma tazminatı almaya hak kazanamayacaktır

Bu tazminatların eksiksiz bir şekilde hak sahiplerine ulaştırılması için derneğimiz bünyesinde bulunan uzman hukukçular tarafından mağdur yakınlarına ücretsiz hizmet verilmektedir.

Kaza Tazminatı Hesapla

Aşağıdaki Bilgileri Doldurarak Kaza Tazminatı Hesaplaması Yapabilirsiniz.


© 2018 Trafik Mağdurları Derneği. Tüm hakları saklıdır.