Trafik Mağdurları Derneği | Ölümlü Kaza Tazminatı | Yaralanmalı Kaza Tazminatı | Araç Değer Kaybı
Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular

 • Trafik kazalarında, sigorta şirketlerinin sorumluluğu var mıdır?

  Trafik kazasının meydana gelmesinde sorumluluk kusur durumuna göre belirlenmektedir. Kaza yapan araç şoförünün kusuru var ise araç şoförü ile birlikte araç ruhsat sahibi ve sigorta şirketinin de sorumluluğu ortaya çıkmaktadır. Sigorta şirketleri kaza tarihinde yürürlükte olan poliçe limiti ile sorumludur. Poliçede belirtilen miktarlar üst sınır olup, sigorta şirketi aktüer hesabında tespit edilecek tutar kadar ve her halükarda poliçe limiti ile sınırlı olarak sorumludur.


 • Resmi nikahı bulunmayan kişi eşinin ölümü nedeni ile destekten yoksun kalma tazminatı alabilir mi?

  Resmi nikahı bulunmayan eş, trafik kazasında ölen kişinin nikahsız eşi olduğunu tanık vesair tüm delillerle de ispatlaması şartıyla destekten yoksun kalma tazminatı alabilir.


 • Tek taraflı ve %100 kusurlu olarak meydana gelen ölümlü kazalarda, ölen kişinin yakınları tazminat talebinde bulunabilir mi?

  Yargıtay kararları doğrultusunda tek taraflı ve %100 kusurlu olarak trafik kazasında vefat eden kişinin yakınları sigorta şirketlerinden destekten yoksun kalma tazminatını alabilmektedir. Ancak 26 Nisan 2016 tarihinde yapılan kanun değişikliği ile kusur durumuna göre tazminat hesaplaması yapılacaktır. Yani örnek verecek olursak 26.04.2016 tarihinden önce tamamıyla kendi kusuru sebebiyle kazada vefat eden kişilerin yakınları destekten yoksun kalma tazminatı alabilecek iken 26.04.2016 tarihinden sonra tamamıyla kendi kusuru sebebiyle kazada vefat eden kişilerin yakınları destekten yoksun kalma tazminatı almaya hak kazanamayacaktır.


 • Zorunlu trafik sigortası bulunmayan araç ile yapılan trafik kazası sonrası ölen sürücünün yakınları tazminat alabilir mi?

  Güvence Hesabı tarafından trafik sigorta poliçesi limitleri dahilinde mağdurlara ödeme yapılmaktadır. Sigorta süresi dolan, sigortası hiç yapılmayan veya kimin çarptığı belli olmayan araçların sebebiyet verdiği kazalarda güvence hesabı kanun gereği destekten yoksun kalma tazminatlarından sorumluluğu vardır.


 • Sigorta şirketleri ödeme yaptıktan sonra 3. kişilere ödedikleri tazminatı aracın sahibinden geri alabilir mi?

  Kazaya karışan kişi alkollü ise ve kaza alkolün etkisi ile meydana gelmiş ise, yine aracı kullanan kişi ehliyetsiz ise sigorta şirketi araç maliklerinden yapmış oldukları ödemeleri rücu etmeye ve geri alma hakkı doğmaktadır.


 • Kaza sonucu açılan ceza davasında şikayetten vazgeçen kişi tazminat haklarını kaybetmiş olur mu?

  Kaza sonrası oluşan haksız eylem nedeniyle açılan soruşturmada veya kovuşturma aşamasında şikayetten vazgeçilmiş olunması, tazminat alınmasına engel değildir. Şikayetten vazgeçme sadece kusurlu kişilerin hapis cezası ile cezalandırılabilmesini ortadan kaldırmaktadır. Maddi ve manevi tazminat davası açılmasına bir engel bulunmamaktadır.


 • Kaza sonrası sigorta şirketine başvuruda bulunulduğu zaman ödeme yapılır mı?

  Sigorta şirketleri kaza sonrası ödeme yapma noktasında sıkıntı çıkarmaktadır. Tüm evrakların eksiksiz olarak tamamlanması istenilmektedir. Vatandaşların bu konuda bilgileri olmadığı ve profesyonel yardım almadıkları için mağduriyetler yaşanmaktadır. Sigorta şirketleri de çoğu zaman hak sahiplerine gerçekten hak ettikleri tazminatın çok altında ödeme yaparak dosyaları kapatmanın hesabını yapmaktadırlar.


 • Sigorta şirketi yapmış olduğum başvuru ile kısmi ödeme yaptı. Bundan sonra tekrar tazminat isteyebilir miyim?

  Sigorta şirketleri genellikle eksik ödeme yapmaktadır. Sigorta şirketi tarafından ödeme yapılmasına rağmen eksik kalan tazminatlarınız için yasal yollara başvuru yapabilirsiniz. Yargıtay uygulamaları gereği fahiş ödeme farklarının oluştuğu durumlarda imzalanılan ibranamelere rağmen dava açılıp bakiye tazminatlar sigorta şirketinden tahsil edilebilmektedir.


 • Çalınan ve gasp edilen bir aracın karıştığı kazada tazminat nasıl alınır?

  Mağdur tarafın kusurunun olmaması şartı ile Güvence Hesabı tarafından tazminatlar ödenmektedir.


 • Trafik kaza tutanağı tutulmadan yaralının hastaneye kaldırması durumunda, oluşan bedeni zararlar nasıl karşılanır?

  Trafik sigortasından tazminat talebinde bulunabilmek için olay yerine gelen yetkililerce Kaza Tespit Tutanağının düzenlenmesi gerekmektedir. Kaza tespit tutanağı bulunmaması durumunda, trafik kazası sonucu oluşan zararlar sigorta şirketleri tarafından karşılanmak istenilmemektedir. Kaza sonrasında yaralının acil olarak sağlık kurumuna ulaştırılmasının gerekmesi halinde, araç sürücüsünün yaralıyı başka bir araç ile sağlık kurumuna götürmesi veya başka araç bulunmaması nedeniyle kendi aracı ile götürmek zorunda kalması halinde, sağlık kurumunda bulunan emniyet yetkililerine başvurularak tutanak düzenletilmesi gerekmektedir. Bunun da mümkün olmaması durumunda, şahitler ile bir karakola başvurularak olaya ilişkin tutanak düzenletilmelidir.


 • Sigorta şirketlerinden manevi tazminat istenebilir mi?

  Sigorta şirketleri tarafından tanzim edilen zorunlu mali sorumluluk sigortası mağdur kişilerin manevi zararlarını kapsamamaktadır. Manevi tazminat alabilmek için kusurlu bulunan aracın sahibine veya aracı kullanan kişiye dava açılması gerekmektedir.


 • Çocuklar için destekten yoksun kalma tazminatı alabilecekleri yaş sınırı kaçtır?

  Hak sahibi erkek çocuklar 18 yaşını doldurana kadar, hak sahibi kız çocuklar ise 22 yaşına kadar destekten yararlanacaklardır. Şayet hak sahibi erkek çocuklar 18 yaşını doldurmuş olsalar bile öğrenim hayatına devam etmekte iseler destekten yararlanma süreleri 25 yaşını doldurana kadar olur. Kız çocuklar içinde bu genel hükümler geçerlidir. Ancak fiiliyatta gerçekleşen her ihtimal tazminat hesaplamasında dikkate alınmaktadır.

© 2018 Trafik Mağdurları Derneği. Tüm hakları saklıdır.